Erasmus plus

11.03.2020

Pre školské roky 2018 - 2020 bol pre školu schválený projekt Erasmus+, v rámci ktorého sa študenti vo vek 14-17 rokov a pedagógovia školy zúčastnia vzdelávaco-výchovných mobilít v Taliansku, Španielsku a Švédsku a ďalších projektových aktivít v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu . Naša škola bola hostiteľom partnerských škôl v októbri 2019. 

Cieľom projektu Sme iní, sme rovnakí, je sociálna inklúzia, spoznávanie iných kultúr, ich zvykov a tradícií, učenie sa tolerancii a porozumeniu rozdielnosti.

S prácou a výsledkami projektu budú oboznámení zamestnanci a študenti škôl, rodičia a verejnosť prostredníctvom stretnutí, školských webových sietí, eTwinningu, Facebooku a lokálnych médií.

1.stretnutie
Miesto: Istituto Istruzione Superiore "Pertini-Santoni", Crotone, Taliansko Termín: október 2018
Téma: Tolerancia


2.stretnutie
Miesto: IES LÁZARO CARRETER, Alcalá deHenares, Španielsko
Termín: apríl 2019
Téma: Rozdielnosť


3.stretnutie
Miesto: Stredná umelecká škola, Prešov, Slovensko
Termín: október 2019
Téma: Šikanovanie


4.stretnutie
Miesto: Hultdalsskolan, Åby, Švédsko

Termín: máj 2020, (pre koronavírus posunuté)

Téma študenti so špeciálnymi potrebami