Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

02.12.2021

Sme hrdí, že sa dobrá vec podarila, čo je dôkazom toho, že sme ešte nezabudli byť k sebe dobrí, podeliť sa s inými a nemyslieť len na seba. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Bochnovičovej. Tých krabičiek sa naplnilo viac, ako sme predpokladali :)