Krajinársky kurz 2023_2024

22.09.2023

V dňoch 18. - 22. septembra 20223 sa konalo výtvarné sústredenie pre študentov druhého ročníka. Žiaci sa výtvarne realizovali v plenéri, učili sa kresliť v exteriéri a zúčastňovali sa exkurzií a workshopov. Vzniklo množstvo krásnych prác a dúfame, že zážitky z krajinárskeho kurzu ostanú žiakom dlho v pamäti