Krajinársky kurz

18.09.2023

Popis pobytovej formy výtvarného sústredenia 

Termín konania: 18. – 22.09.2023 

Lokalita: Gemer Ubytovanie: Penzión Jozefína, Krásnohorská Dlhá Lúka https://penzionjozefina.sk/  

Strava: zabezpečená plná penzia 

Program: Činnosti jednotlivých dní sú rozdelené do programových častí, ktoré všetci účastníci (rozdelení na skupiny) absolvujú striedavo. Jadro tvorí výtvarná činnosť v príjemnom prostredí dedinky Krásnohorská Dlhá Lúka a v priestoroch penziónu. Pobyt zahŕňa aktivity vzdelávacieho ale aj voľnočasového charakteru v súlade so vzdelávacím obsahom a cieľom výtvarného sústredenia. 

 Atraktívne vzdelávacie programy: 

• Gotická cesta - je kultúrno-turistická tematická trasa, spája významné stredoveké sakrálne pamiatky, najmä vidieckeho charakteru, ktoré sú v medzinárodnom meradle významné prítomnosťou stredovekej freskovej maľby. Navštívime stredoveké kostoly v Štítniku, Plešivci, Koceľovciach a Ochtinej. Po exkurzii je pripravený workshop – miešanie pigmentov a maľba fresiek na omietku. Výjazdové workshopy s Baníckym múzeom - NP Slovenský kras (slovensky-kras.eu) 

• Výtvarná činnosť v Parku kaštieľa v Betliari - Park pri Betliarskom kaštieli je najväčším historickým prírodno-krajinárskym parkom na Slovensku. V roku 1978 bol zapísaný do zoznamu svetových historických záhrad a tvorí rozlohou úžasných 81 ha. Súčasťou parku nie sú iba vzácne druhy stromov, ale i vodné plochy, taktiež chodníky a historické stavby, ktoré spolu s kaštieľom vytvárajú ladný a jednotný celok. Prírodný park v Betliari (naspark.sk)