MARS - náš domov 2021

09.11.2021

BLAHOŽELÁME NÁŠMU VÝNIMOČNÉMU ŽIAKOVI

ĽUBOMÍR MAŤAŠ :) , SME NA TEBA HRDÍ


Grafická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 20. júla 20215. ročník súťaže.

Grafická súťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže bol "Mars - náš nový domov?" V rámci tejto témy mohli študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať predstavu života na inej planéte, technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť.Víťazi grafickej súťaže v jednotlivých kategóriách:

Kategória I: študenti stredných škôl

1. miesto - Liliana z Trenčína

Špeciálna cena - Ľubomír Maťaš,  ŠUP  Prešov