Mladý karikaturista 2022

16.12.2022

Naši žiaci úspešní vo výtvarnej súťaži Tatranskej galérie v Poprade

s názvom

MLADÝ KARIKATURISTA alebo kreslím nielen po zošitoch

V kategórii Stredné školy sme získali tieto umiestnenia:

1. miesto

ŠUP Prešov: Tara Maňková, Freak

ŠUP Prešov: Lucia Tarandová, Covid

1. miesto - kolekcia prác

Škola Umeleckého Priemyslu Prešov


2. miesto

ŠUP Prešov: Simona Holotová, Strihnime si

ŠUP Prešov: Šarlota Hučková, Zamrznú, nezamrznú

ŠUP Prešov: Lea Kocúrová, Gama žiarenie


Čestné uznania

ŠUP Prešov: Šimon Šarišský, Menu wasteland

ŠUP Prešov: Alexandra Bakalárová, The Victim

VÍŤAZOM A OCENENÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!