Najlepší mladí maliari súťaže Maľba 2023

28.09.2023

Veľmi sa tešíme z úspechu našej absolventky a prajeme jej mnoho takýchto úspechov.

Dominika Kováčiková, Michaela Šuranská a Alexandra Hrehová sú mená troch umelkýň, ktorých diela získali najvyššie ohodnotenie.

3. miesto - Alexandra Hrehová
Na treťom mieste s prislúchajúcou finančnou odmenou vo výške 5 000 eur sa umiestnila Alexandra Hrehová s maľbou nazvanou Miss Slovakia Treasure. Porota vyzdvihla skutočnosť, že obrazy tejto autorky komunikujú s divákom bezprostredne a s odvahou. Zároveň ocenila schopnosť maliarky skombinovať odlišnú symboliku do funkčného otvorene proklamatívneho posolstva, ktoré diváka nenechá vydýchnuť. Hrehová pre dnešnú dobu typicky prekračuje ustálené hierarchie mužského a ženského, východu a západu, tradície a konzumu do priamych a úderných obrazov, ktoré ale jednoduchosť týchto kategórií vhodne narušujú.

https://www.nadaciavub.sk/novinky/najlepsi-mladi-maliari-sutaze-malba-2023-su-znami.html