Návšteva Krajskej galérie v Prešove

19.04.2023

So žiakmi pravidelne navštevujeme Krajskú galériu v Prešove, aby žiaci mali možnosť sledovať umenie priamo na výstavách. Žiaci štvrtého ročníka odboru grafický dizajn si mali možnosť pozrieť okrem stálej expozície sakrálneho umenia aj výstavy Martina Lettricha a Richarda Zuzuláka, najlepšie práce súťaže kresleného humoru – Zlatý súdok 2023, výstavu Silver guadrangle a tiež výstavu grafein.sk.cz plnú krásnych grafík od významných autorov. Ďakujeme za možnosť dostať sa k umeniu takto blízko.