Nová oddychová zóna - Rada mládeže

25.04.2022

V školách vzniknú nové oddychové zóny aj v pivnici či na schodisku

Podľa

Prešovský večerník - 25 apríla, 2022


Prešovský samosprávny kraj aj tento rok finančne podporil grantový program #zlepšimeto, ktorý vyhlasuje v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja. Celkovo prerozdelil 5-tisíc eur medzi jedenásť stredoškolských projektov, ktoré uspeli v tomto ročníku programu. Na školách vďaka tomu vzniknú nové oddychové zóny, čitateľské kútiky a zrealizujú sa zaujímavé ekoprojekty i aktivity so seniormi.

Grantový program #zlepšimeto je zameraný na skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách v Prešovskom kraji, a to prostredníctvom angažovaných žiackych školských rád. Tento rok sa do programu prihlásilo osemnásť projektov. Uspelo jedenásť z nich, medzi ktoré Prešovská župa prerozdelila 5-tisíc eur. Konkrétne je medzi úspešnými žiadateľmi o grant deväť župných stredných škôl, jedna mestská a jedna súkromná stredná škola.

Spolu sedem škôl získalo v rámci programu na svoj projekt grant vo výške 500 eur. Škola umeleckého priemyslu v Prešove uspela s projektom vytvorenia Oddychovej zóny na schodisku za účelom zlepšenia medzižiackych vzťahov a trávenia voľného času. V pláne je vytvoriť tu priestor so 40 podsedákmi potlačenými piatimi najlepšími grafickými dizajnami žiakov.

V SPŠ stavebnej Prešov vďaka grantu zrealizujú projekt Offphone, ktorého cieľom je podnietiť žiakov k vytvoreniu sociálnej interakcie. Priestor bez telefónu si dovybavia sedacími vakmi, konferenčným stolíkom, kvetináčmi aj výtvarnými prácami tunajších žiakov.

Iný svet vytvoria vďaka programu #zlepšimeto žiaci SOŠ pedagogickej Prešov, a to dokonca v pivničných priestoroch školy. Tie zatraktívnia, zútulnia, dovybavia a efektne vysvietia. Slúžiť budú na oddych aj pre zasadnutia školského parlamentu.

Na Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou sa zrealizuje projekt Sadíme a staviame pre zelenú budúcnosť gymnázia. Jeho cieľom je revitalizácia vybraných miest v okolí školy, ktoré sa zmenia na udržiavanú vonkajšiu oddychovú zónu určenú na čítanie kníh, relax či stretnutia dobrovoľníkov.

V Spojenej škole Sabinov vznikne Zóna pokoja a mieru. Pôjde o miestnosť na neformálne stretávanie žiakov najmä zo znevýhodneného prostredia. Miestnosť bude upravená príjemnými farbami a dovybavená stolným futbalom.

Oddychovú zónu na relax a trávenie prestávok sa v jednej z tried rozhodli vytvoriť žiaci SOŠ obchodu a služieb Humenné. Časť triedy na tento účel vymaľujú, zariadia ju paletovým nábytkom a skladacími regálmi a jej steny skrášlia vlastnými prácami.

Tzv. Ecorestroom vyrastie v SOŠ služieb Prešov. Jeho súčasťou budú dve variabilné oddychové zóny využiteľné v interiéri i exteriéri školy s ekologickými prvkami. Slúžiť má na rozvíjanie aktivity ekologického myslenia a správania formou diskusií, neformálneho vzdelávania, prednášok a prezentácií.

Ďalšie štyri projekty sa v rámci programu podporili sumou spolu 1500 eur. Žiaci Gymnázia v Stropkove uspeli s projektom Srdce pre seniorov (467 eur). Jeho zámerom je spojiť seniorov a mládež pre efektívny medzigeneračný dialóg, napr. počas spoločných stretnutí a zlepšiť seniorom zo zariadení kvalitu života.

Súkromná obchodná akadémia Prešov zrealizuje projekt Noc na SOAPO (193 eur), ktorý bude rozdelený na štyri aktivity - noc na SOA, filmový maratón, hernú zónu so spoločenskými hrami a spoločné raňajky. Jeho zámerom je zmeniť školu na jednu komunitu, posilniť v nej vzájomné vzťahy a zlepšiť psychické zdravie študentov.

Spojená škola v Spišskej Starej Vsi, org, zložka Gymnázium, dostalo zelenú pre svoj zámer vybudovania Čitateľského kútika a oddychovej zóny (450 eur). Výstupom projektu bude nový priestor pre stretnutia, socializáciu a vedenie debát, ktorý sa dovybaví nábytkom - napr. taburetmi z PET fliaš, pletenými vankúšmi, knihami a časopismi a skrášli maľbami, plagátmi či nástenkami.

Medzi úspešné projekty tohto ročníka programu sa zaradil aj zámer žiakov Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni s názvom EKO Heroes. Konkrétne ide o týždenné podujatie zamerané na upcykláciu s poukázaním na problém fast fashion. Tvorí ho päť aktivít: informačné plagáty, propagačné tričká a brožúry o akcii, diskusia a napokon dvojdňový SWAP oblečenia.

Program #zlepšimeto prispieva k vytváraniu škôl budúcnosti, ktorých súčasťou sú zóny a flexibilné priestory určené nielen na učenie a čítanie, ale aj na oddych, diskusie, socializáciu a spoločné hry.

Zdroj: PSK