Nové šatňové skrinky

15.11.2023

Ako jediná škola na Slovensku sa môžeme pochváliť touto kvalitou :) 

ďakujeme