Novoročenka 2023

02.12.2022

Názov súťaže: NOVOROČENKA 2023

Pre koho je súťaž určená: všetkým žiakom ŠUP

Termín konania: od 2. 11. 2022 do 2. 12. 2022

Podmienky:

- práce majú byť vytvorené ručne pomocou klasických výtvarných techník alebo

počítačovou grafikou alebo kombinovanou technikou,

- práce musia byť odovzdané vo fyzickej podobe, digitálne práce je potrebné vytlačiť,

- formát A6, A5, rôzne atypické riešenia nepresahujúce formát A4,

- do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých odborov.

Termín uzávierky súťaže: 2. 12. 2022  (viac sa dočítate v propozíciách k súťaži)