Novoročenka 2023

02.12.2022

Prvý decembrový týždeň sa u nás niesol aj v duchu vyhodnotenia školskej súťaže Novoročenka 2023. Z prihlásených prác porota vybrala tri víťazné práce a nakoľko ich oslovila a milo prekvapila kvalita prihlásených prác, udelili aj tri čestné uznania. Ďakujeme tým, ktorí sa do súťaže zapojili a prajeme všetkým aj touto cestou veľa úspechov nielen v blízkej budúcnosti, ale aj v celom nasledujúcom roku.

Výsledky súťaže:

  • 1. miesto: Matúš Vyšňovský III. B RET
  • 2. miesto: Terézia Hromjáková I. A RET
  • 3. miesto: Nina Tamaškovičová III. A GRD

Čestné uznanie:

  • Michaela Martonová III. A GRD
  • Šimon Šarišský III. B RET
  • Michaela Jackaninová I. B GRD

1. miesto


2. miesto


3. miesto


Čestné uznania:

Názov súťaže: NOVOROČENKA 2023

Pre koho je súťaž určená: všetkým žiakom ŠUP

Termín konania: od 2. 11. 2022 do 2. 12. 2022

Podmienky:

- práce majú byť vytvorené ručne pomocou klasických výtvarných techník alebo

počítačovou grafikou alebo kombinovanou technikou,

- práce musia byť odovzdané vo fyzickej podobe, digitálne práce je potrebné vytlačiť,

- formát A6, A5, rôzne atypické riešenia nepresahujúce formát A4,

- do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých odborov.

Termín uzávierky súťaže: 2. 12. 2022  (viac sa dočítate v propozíciách k súťaži)