Ocenenie Pedagóg a žiak

01.08.2022

NAJÚSPEŠNEJŚÍ PEDAGÓGOVIA A ŽIACI PSK SI PREVZALI OCENENIA 


Už po 12.-krát sme ocenili najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z celého kraja bez rozdielu zriaďovateľa. A to za ich reprezentáciu škôl a kraja, dosiahnuté mimoriadne úspechy a pracovné nasadenie. Slávnostné odovzdávanie cien Sophista pro regione a Lux mentium sa uskutočnilo po dvojročnej prestávke 16. júna v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.


Ocenenej kolegynke Mgr. Marte Feketeovej srdečne blahoželáme