Ochutnávka dobrovoľníctva

15.10.2019

Dňa 15.10.2019 sme sa zúčastnili spolu s členmi žiackej rady mládežníckej konferencie pod názvom "Ochutnávka dobrovoľníctva" v Literárnej kaviarni Viola v Prešove. Cieľom konferencie bolo formou viacgeneračného dialógu poskytnúť informácie o dobrovoľníctve a občianskej angažovanosti. Žiaci mali možnosť vypočuť si príbehy mladých dobrovoľníkov i skúsenejších zástupcov z dobrovoľníckych centier a občianskych združení, ktorí sa vo svojom čase venujú nezištnej práci a pomoci iným ľuďom bez nároku na nejakú odmenu, či finančné ohodnotenie. Dúfame, že ich táto panelová diskusia oslovila a určitým spôsobom ovplyvnila ich pohľad na pomoc okrajovým skupinám, starým ľuďom alebo vnímaniu dopadu nášho správania na životné prostredie. Mgr. Čišková