Odborná exkurzia do firmy TAKOY

28.09.2022

Dňa 28. 9. 2022 sa naši prváci a druháci z odboru odevný dizajn mali možnosť zúčastniť exkurzie do firmy Takoy. Je to firma, ktorú vedie mladý šikovný a dynamický manželský pár Veronika a Boris Gogolovci. Tak ako to naznačuje aj názov a filozofia firmy, aj našu požiadavku na návštevu riešili "takoj", okamžite. Boli veľmi otvorení a ochotní ukázať nám nielen všetky priestory, spôsob tlače látok, fungovanie a zabezpečenie bezchybnej logistiky, ale dovolili nám nahliadnuť aj do ich textilného sveta, do ich spôsobu myslenia a najmä nám ukázali ich nadšenie pre tvorbu. Dúfame, že niečo z toho preskočilo aj na našich žiakov aj napriek tomu, že to na sebe neukázali. V tichosti sledovali všetky časti exkurzie a my chceme veriť, že to ticho bol zvuk ich nadšenia...

Mgr. S. Bochnovičová