Odovzdávanie cien súťaže Mládež EÚ 2022

10.11.2022

Dňa 10. 11. 2022 sme sa zúčastnili na preberaní cien Mládež EÚ 2022 v Bratislave ktorú organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V zastúpení sme prebrali všetky získané ocenenia a v škole sme ich odovzdali žiakom, ktorí sa nemohli zúčastniť slávnostného ceremoniálu. Ocenení žiaci sú Lea Kocúrová - II. A PRO, Šimon Kuba - II.A PRO, Lilia Kyshko - I.A PRO. Títo žiaci sa umiestnili na prvých troch miestach v kategórii maľba v prvej súťažnej skupine - žiaci umeleckých škôl. Prvé miesto v kategórii fotografia v prvej súťažnej skupine získal Matúš Vyšňovský - III. A RET. Cenu získala aj naša škola, za čo chceme poďakovať našim pedagógom, pod ktorých vedením sa žiaci zapojili v hojnom počte. Prajeme víťazom veľa inšpirácie pri tvorbe a pri zapájaní sa do ďalších súťaží.Dňa 10. 10. 2022 sme sa zúčastnili na preberaní cien Mládež EÚ 2022 v Bratislave ktorú organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V zastúpení sme prebrali všetky získané ocenenia a v škole sme ich odovzdali žiakom, ktorí sa nemohli zúčastniť slávnostného ceremoniálu. Ocenení žiaci sú Lea Kocúrová - II. A PRO, Šimon Kuba - II.A PRO, Lilia Kyshko - I.A PRO. Títo žiaci sa umiestnili na prvých troch miestach v kategórii maľba v prvej súťažnej skupine - žiaci umeleckých škôl. Prvé miesto v kategórii fotografia v prvej súťažnej skupine získal Matúš Vyšňovský - III. A RET. Cenu získala aj naša škola, za čo chceme poďakovať našim pedagógom, pod ktorých vedením sa žiaci zapojili v hojnom počte. Prajeme víťazom veľa inšpirácie pri tvorbe a pri zapájaní sa do ďalších súťaží.