Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi

07.06.2024

Dňa 7. 6. 2024 sme slávnostne odovzdali maturitné a záverečné vysvedčenia našim štvrtákom. Bola to už naozaj posledná bodka za ich štúdiom a mnohí sme mali slzy na krajíčku. Veríme však že sú pripravení do života a želáme im veľa úspechov.