Olympiáda v anglickom jazyku 2022

29.11.2022

V novembri sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku pod vedením vyučujúcich Ing. Černookej a PaedDr. Hugecovej. Olympiády sa zúčastnilo 22 študentov zo všetkých ročníkov. Účastníci si overili svoje vedomosti z anglického jazyka v písomnej (15.11.2022) aj ústnej časti (29.11.2022). Tradične absolvovali počúvanie a čítanie s porozumením, overovali svoje vedomosti v gramatickej a lexikálnej časti. Najúspešnejší študenti v písomnej časti postúpili do ústnej časti. Najvyšší počet bodov v písomnej časti získali Veronika Hrášková (III.A), Michaela Jackaninová (I.B), Radka Bagačková (IV.A), Tara Maňková (II.A) a Ivana Kolčárová (I.A). Všetci účastníci olympiády preukázali veľký potenciál a jazykové zručnosti a počas ústnej odpovede aj veľkú dávku tvorivosti. Všetky ústne odpovede boli excelentné, ale ako pri každej súťaži, bolo potrebné určiť poradie.

Vyhodnotenie olympiády z anglického jazyka :

  • miesto : Tara Maňková
  • miesto : Michaela Jackaninová
  • miesto : Radka Bagačková

Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a prajeme veľa ďalších študijných úspechov.

Ing. Iveta Černooká