Olympiáda v ANJ

09.12.2021

V dňoch od 30. 11. 2021 až 9. 12. 2021 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda bola organizovaná vo viacerých termínoch kvôli karanténe súťažiacich, ale aj napriek všetkej našej snahe sa dvaja súťažiaci nemohli zúčastniť. Prihlásených bolo 15 žiakov zo všetkých tried a ročníkov.

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKUŠUP, Vodárenská 3, Prešov

Plný počet bodov: 55

1. miesto Radka Bagačková, III.A - 53 b.

2. miesto Ivana Šuťáková, IV.B - 48 b.

Víťaz postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať 13. 1. 2021 online.

BLAHOŽELÁME  

PaedDr. Adriana Hugecová