Otvorenie školského roka 2019/2020

05.09.2019

Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili už tradične v priestoroch kinosály CINEMAXu. Po tónoch štátnej hymny sa všetkým prítomným žiakom a pedagógom prihovorila pani riaditeľka, Ing. K. Pindešová. Vrelo privítala žiakov 1. ročníka a popriala im, aby sa im darilo v našej škole a maturantov "upozornila" na perný školský rok pre nich. Zároveň privítala a predstavila nové panie zástupkyne, pani PaedDr. R. Eštvanovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole ako zástupkyňa pre všeobecné predmety a pani Mgr. L. Pločicovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole v pozícii zástupkyne pre odborné predmety. Na záver popriala všetkým príjemný kultúrny zážitok z filmového predstavenia. Mgr. M. Feketeová