„Peter a Lucia – mladí proti vojne“

25.10.2023

Naši žiaci sa zapojili do súťaže o plagát pre hudobno-dramatické pásmo "Peter a Lucia – mladí proti vojne". Do súťaže boli zapojené viaceré školy umeleckého priemyslu a nás teší úspech našeho žiaka. Po zasadnutí výberovej komisie k výberu plagátu k hudobno-dramatickému pásmu "Peter a Lucia – mladí proti vojne" bol vybraný námet žiaka ŠUP v Prešove - Šimona Šarišského, ktorému týmto srdečne blahoželáme. Ocenenie si Šimon prevzal z rúk vedúceho odboru školstva za účasti odbornej komisie.Predstavenie sa bude konať v Divadle Jonáša Záborského kde budú vystavené všetky súťažné plagáty.