Podpora Spojenej školy T. Ševčenka v Prešove

03.04.2022

Milí naši rodičia, naši žiaci, super kolegovia. Ďakujeme za hojnú účasť a podporu našej zbierky. Všetky vaše dary sme dnes roztriedili do krabíc podľa obsahov a odovzdali ZŠ a Gymnáziu s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove. Veľmi sa tešili a máme vám všetkým poďakovať. Ďakujeme aj tým, ktorí ste sa rozhodli prispieť finančne, aj keď sami máte čo robiť, aby ste tiaž súčasnej doby utiahli.