Praktická časť maturitnej skúšky

24.05.2024

Prinášame spravodajstvo z otvorenia maturitných skúšok 2024, konkrétne obhajobou ich praktickej zložky. Piatok, 24. mája 2024, Krajská galéria v Prešove, Krajské múzeum v Prešove.