Prednáška Kalisklo

24.03.2023

Dňa 22. 3. 2023 sa na našej škole konala prednáška konateľa firmy SKLO-KALI pána Mareka Kaliňáka. Zúčastnili sa jej študenti II.B a III.A z odboru Dizajn interiéru a študenti IV.B z odboru Grafický a priestorový dizajn. Cieľom prednášky bolo priblížiť sklo a jeho vlastnosti, spôsoby jeho spracovania a spájania pri tvorbe finálnych produktov v snahe prebudiť záujem o tento materiál a prácu s ním v budúcich projektoch našich mladých dizajnérov. Prednáška bola zakončená diskusiou, kde pán Kaliňák načrtol spôsob spolupráce s našimi študentami pri tvorbe dizajnového nábytku zo skla. Ďakujeme za túto možnosť a tešíme sa na kreatívne návrhy a ich prípadné schválenie a realizáciu firmou SKLO-KALI.

Ing. arch. Silvia Šillová