Prednáška o projekt zameranom na pomoc kreatívnym mikropodnikateľom

02.11.2023

Vo štvrtok 2. 11. 2023 nám prišli z Technickej univerzita v Košiciach predstaviť ich projekt zameraný na pomoc kreatívnym mikropodnikateľom, umelcom a remeselníkom, a možnosti ich prezentácie na medzinárodnej platforme. Dúfame že to naším budúcim umelcom pomôže v ich budúcej kariére.