Prešov číta rád 2022 na ŠUP

22.09.2022

V rámci známeho literárneho festivalu Prešov číta rád sa aj naši žiaci mali možnosť bližšie zoznámiť so súčasnou literatúrou a jej autormi. V dňoch 22. a 23. 9. 2022 sme na pôde našej školy mohli privítať poetku a autorku kníh pre deti Evu Luku, výtvarníčku a autorku viacerých kníh Vandu Rozenbergovú, režisérku, scenáristku a spisovateľku Marianu Čengel Solčanskú spolu s novinárom a spisovateľom v jednej osobe Arpádom Soltészom, no a v neposlednom rade známeho slovenského spisovateľa Pavla Rankova.

Cieľom organizátorov festivalu bolo, "aby si každý z týchto stretnutí s literatúrou odniesol pocit naplnenia fantáziou, krásou a dobrom." Tento cieľ bol u našich žiakov, myslíme si, naplnený.

Žiaci totiž strávili spolu s literátmi príjemné vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry, ktoré boli pre nich určite prínosom. Študenti prejavili záujem o literatúru a o knihy prezentovaných autorov a my dúfame, že aj autori sa u nás cítili príjemne. A ktovie, možno ich návšteva v našich žiakoch naštartovala duše poetov...

Mgr. S. Bochnovičová, Mgr. J. Kandur