PREZENTÁCIA KATEDRY DIZAJNU FAKULTY UMENÍ TUKE

23.11.2022

Dňa 23.11.2022 sa v priestoroch školy uskutočnila prezentácia Fakulty umení TU v Košiciach. Navštívila nás Mgr. art. Eva Jenčuráková ArtD. ktorá nám predstavila Katedru dizajnu. Prezentácie sa zúčastnili žiaci IV.A a IV.B triedy. Žiaci mali možnosť si vypočuť čo všetko im Katedra dizajnu vie ponúknuť v jednotlivých ateliéroch a ako môže vyzerať už samotné štúdium. To im bolo odprezentované prostredníctvom prác jednotlivých ateliérov. Ak by mal niekto záujem z mladších ročníkov vidieť aké práce sa robia na Fakulty umení, je k dispozícií spolu 6 katalógov najlepších prác a poskytnú vám ich pedagógovia z kabinetu číslo 14.

Ďakujeme Mgr. art. Eve Jenčurákovej za jej čas a ochotu prísť za našimi študentmi a že im tak rozšírila obzory v oblasti dizajnu a štúdia na VŠ.Dňa 23.11.2022 sa v priestoroch školy uskutočnila prezentácia Fakulty umení TU v Košiciach. Navštívila nás Mgr. art. Eva Jenčuráková ArtD. ktorá nám predstavila Katedru dizajnu. Prezentácie sa zúčastnili žiaci IV.A a IV.B triedy. Žiaci mali možnosť si vypočuť čo všetko im Katedra dizajnu vie ponúknuť v jednotlivých ateliéroch a ako môže vyzerať už samotné štúdium. To im bolo odprezentované prostredníctvom prác jednotlivých ateliérov. Ak by mal niekto záujem z mladších ročníkov vidieť aké práce sa robia na Fakulty umení, je k dispozícií spolu 6 katalógov najlepších prác a poskytnú vám ich pedagógovia z kabinetu číslo 14.

Ďakujeme Mgr. art. Eve Jenčurákovej za jej čas a ochotu prísť za našimi študentmi a že im tak rozšírila obzory v oblasti dizajnu a štúdia na VŠ.