Projekt Komprax

10.10.2015

Dňa 21.12.2012 bola na škole zrealizovaná súťaž v rámci projektu Komprax pod záštitou IUVENTY a pod vedením Júlie Žulovej z III.A triedy.

Do súťaže sa zapojili J. Gľaba, Jozef Fečo a D. Galovics a B. Starinský. Súťažiaci predviedli svoju tvorbu v graffity na drevotrieskových paneloch. V celkovom vyhodnotení sa na prvom mieste umiestnil Dávid Galovics z I.A triedy, na druhom mieste Jozef Gľaba z III.B a na treťom mieste Jozef Fečo z IV.A triedy. Víťazné práce sú umiestnené v priestoroch školy. Výhercom srdečne gratulujeme.