Projekt "Rozbehni sa"

08.11.2019

Už názov predmetu APLIKOVANÁ EKONOMIKA na mnohých našich štvrtákov v septembri pôsobil dosť deprimujúco. Obávali sa, že ich zavalíme poučkami a náročnými ekonomickými výpočtami. Ale my sme sa rozhodli ponúknuť im iné možnosti. Predstavujeme im mnohé zaujímavé projekty, ktoré ponúkajú mladým ľuďom možnosti, ako sa realizovať v podnikateľskom sektore, či len nájsť odpoveď na jednoduchú otázku: Čo budem robiť po maturite? Jednou z potenciálnych možností je aj realizácia vlastného nápadu. Niekedy je tento nápad dosť kostrbatý a maturant je na pochybách, či môže v dravom konkurenčnom prostredí obstáť. Najmä, ak nededil po bohatom strýkovi. Jednou z možností, ako dostať nápad...