Naša škola súčasťou tímu pre Roma Spirit 2022

26.11.2022

produkcia našej ŠUP TV:


DJZ Prešov - 25. a 26. novembra 2022

Svojou pomocou sme prispeli k inštalácii scény v divadle Jonáša Záborského určenej galavečeru 14. ročníka slávnostného udeľovania ocenení Roma Spirit.

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

ŠUP: TV

viď reportáž: Roma Spirit 2022