Rozlúčka so štvrtákmi

25.05.2023

Prelom mája a júna pre nás neznamená len pomalý príchod leta. Pre mnohých z nás je to aj obdobie spojené s miernym sentimentom, strachom, smútkom, ale aj s nádejou. My starší totiž vieme, že žiadny koniec nie je len o smútku. Konce totiž so sebou prinášajú nové začiatky. Preto aj my našim absolventom želáme, aby zažili čo najkrajší nový začiatok. Nech dokážu roztiahnuť krídla a užívať si to.

Mládež naša, želáme Vám šťastný let!