Rozlúčka so štvrtákmi

22.05.2024

Dnes sme sa lúčili s našimi štvrtákmi, absolventmi a dúfame, že onedlho aj úspešnými maturantmi. Šťastný krok do života prajeme... 


Za fotky ďakujeme - David Doroš.