Schodisko ako oddychová zóna

26.04.2022

Práca na podsedákoch v duchu hesla "žiaci žiakom".
Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja. 

Sme radi, že vďaka týmto financiám do novembra 2022 zrealizujeme nové oddychové zóny na pôde našej školy :)