Školský digitálny koordinátor

01.10.2021

Vytváranie FCL miestnosti (Future Classroom Lab) s technológiou Apple.