Školský digitálny koordinátor

25.09.2021

     Pracovnou náplňou ŠDK je okrem iného implementácia digitálnych inovácií do našej školskej praxe, rozvoj metakognitívneho vzdelávania prostredníctvom digitálnych technológií, administrácia systémov podporujúcich infopanel. Rovnako tak vyhľadávanie rôznych výziev zvyšujúcich digitálnu gramotnosť a zapájanie sa do nich.  


V školskom roku 2021/2022 sa nášmu ŠDK vďaka Traco computers podarilo získať Ipady pre 14tich učiteľov, ktorí dostali možnosť vyskúšať si ich v edukácii na 3 mesiace zadarmo, Traco computers nás i vyškolila a sme o kúsok bližšie 3. tisícročiu :)