Spolu úspešnejší 2

19.01.2022

MŠVVaŠ SR ďakujeme, že môžeme pokračovať v práci a naše doučujúce sa aktivity rozširovať o implementáciu CLIL metódy výuky anglického jazyka, modeláciu FCL miestnosti (Future Classroom LAB, učebňa budúcnosti s technológiou APPLE) v prostredí 3D software , inovácií nášho školského prostredia "priateľského ku človeku", aktivít našej ŠUP TV a mnoho iného pre metakognitíny rozvoj našich žiakov aj prostredníctvom doučovania, plnenia reálnych praktických úloh a zadaní pod odborným vedením..