spolupráca s Musical Soul festival

01.06.2023

Naši žiaci sa zapojili do spolupráce s PKO Prešov a pomohli pri príprave Musical Soul festival, ktorý sa uskutočnil 30. 5. 2023 v záhrade umenia v Prešove. Žiakom ďakujeme a veríme v ďalšie úspešné spolupráce.