Štátny archív v Prešove

08.11.2023

So študentami prešovskej Školy umeleckého priemyslu odboru reklamná tvorba sme navštívili dňa 8. 11. 2023 priestory Štátneho archívu v Prešove na Slanskej 31. Sprevádzala nás Mgr. Alena Mišíková, PhD., ktorá nás oboznámila s históriou, prácou, povinnosťami a službami archívu, najznámejšími archívnymi dokumentmi, ako aj s historickým vývojom Prešova a okolia. Na záver prehliadky nás previedla aj archívnymi priestormi a budovou bývalého františkánskeho kláštora.

Počas besedy sme sa oboznámili s podkladovými materiálmi v minulosti používanými na historické záznamy a s vývojom písma v našich zemepisných šírkach. Mali sme možnosť doslovne "siahnuť si v rukavičkách" na originálne dokumenty a prehliadnuť si na vlastné oči historické materiály a iluminované rukopisy.

Počas prehliadky archívu bola dostupná aj výstava archívnych dokumentov, kópií vzácnych písomných a obrazových pamiatok, máp, plánov a fotografií s vyobrazením pôvodnej architektúry miest, hradov, kostolov a kláštorov v mestách východného Slovenska. Vystavené archívne dokumenty nám poskytli jedinečný pohľad na minulosť nášho kraja.

Návšteva tejto významnej inštitúcie bola pre histórie chtivých študentov významným prínosom a dúfam aj inšpiráciou pre voľbu ich budúceho profesijného zamerania.

Ďakujeme a tešíme sa v budúcnosti na ďalšie zaujímavé a prínosné stretnutia.

Vypracovala: Mgr. Antónia Chromá