Street art - Graffity ZŠ Važecká

25.06.2021

Toto dielko vytvorili naši žiaci počas 3 dní 


  • Deň prvý - príprava podkladu pre realizáciu vybraného návrhu a workshop pre žiakov ZŠ Važecká - formou zoznamovania sa so sprejmi a možnosťami tejto techniky (žiaci ZŠ taktiež pomáhali pri príprave podkladu), vytváranie šablón a príprava pomôcok k realizácii graffity.
  • Deň druhý - Realizácia samotnej graffity steny - spolupráca našich žiakov so žiakmi ZŠ Važecké pri práci na realizácii vybraného návrhu, zároveň ale prebieha workshop pre žiakov zš važecká pod našim vedením - ako pracovať so sprejom a šablónami.
  • Deň tretí - finalizácia graffity steny a vytvorenie 3D objektu z odpadového materiálu - eko aspekt - recyklácia/upcyklácia odpadu na umelecké dielo (žiaci ZŠ Važecká).