Súťaž o nástennú maľbu 2022

31.03.2022

Propozície

!!!! POZOR TERMÍN ODOVZDANIA NÁVRHOV PREDĹŽENÝ DO KONCA MARCA !!!!!

...

Škola umeleckého priemyslu na Vodárenskej 3 v Prešove vyhlasuje súťaž o nástennú maľbu v priestoroch školy. Cieľom súťaže je podporiť kreativitu žiakov a rozvíjať ich talent pri realizácii veľkoplošnej maľby.

Podmienky súťaže:

  • Do súťaže sa môžu zapojiť iba žiaci ŠUP individuálne alebo skupiny.
  • Téma je ľubovoľná. Nesmie však nijakým spôsobom urážať, diskriminovať, byť vulgárna či navádzať k potláčaniu ľudských práv a slobôd.
  • K dispozícii sú 2 plochy pre realizáciu.
  • Súťaž je rozdelená na tieto realizovateľné plochy:
  • stena na chodbe na prízemí pri počítačových miestnostiach
  • stena oproti vrátnici

Bude vítané ak návrhy budú spolu výtvarne korešpondovať.

  • Kreslené alebo digitálne návrhy musia byť na formáte A3. V návrhu je potrebné zakresliť prvky ako dvere a radiátor aby bolo jasné kde bude maľba umiestnená. /viď prílohy/



Súťažné návrhy je potrebné odovzdať Mgr. Art. Jozefovi Poníkovi (kabinet č. 15).

Výherný návrh bude realizovaný žiakom/čkou alebo skupinou žiakov pod vedením pedagóga. Tri najlepšie návrhy budú ocenené.


Termín začatia súťaže: 06. 12. 2021

Termín odovzdania návrhov: 03. 02. 2022

Termín vyhodnotenia súťaže: 04. 03. 2022

Porota: Mgr. art. Jozef Poník

             Mgr. art. Vladimír Seman

             MgA. Benjamín Schlesinger


V Prešove dňa: 15.11. 2021                                                                                                                    Vypracoval: Mgr. art. Jozef Poník

VRÁTNICA:

CHODBA NA PRÍZEMÍ: