Súťaž umelecké črevo

27.03.2023

Dňa 21. 3. 2023 od 9.00 do 12.20 hod. prebiehala medzinárodná súťaž pod názvom "Umelecké črevo". Tohtoročnou témou ročníka bola problematika "jedla" a jeho výtvarné a zároveň udržateľné riešenie.
Študenti II. A odboru propagačného výtvarníctva prezentovali vizuálne riešenie spojené s ústnou obhajobou projektov cez aplikáciu zoom. Semifinále bolo realizované predvýberom súťažných tímov na základe zaslania potrebnej dokumentácie a online stretnutí, kde študenti konzultovali na rozličné témy.
Súťaž začala v septembri 2022, čiže semifinálové projekty sú obrazom niekoľko mesačnej práce študentov našej školy.
Výsledky boli zverejnené stredu večer 23. 3. 2023 a zabezpečili tak študentom postup do finále, ktoré bude 5 .mája 2023 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, kde budú študenti našej školy zároveň vystavovať svoje výtvarné projekty.