súťaž Zelený svet 2023

30.05.2023

Umelecká súťaž Zelený svet 2023, ktorá sa niesla v znamení vody, zverejnila v týchto dňoch výsledky, ktoré nás nesmierne potešili. Do súťaže sa zapojilo viac ako 2700 súťažiacich a odborná porota vybrala víťazov jednotlivých kategórií bez udania miest.Srdečne blahoželáme LILII KYSHKO z I.A PRO, MELÁNII PRIBULOVEJ z III.A PRO a DOMINIKE KAĽUHOVEJ z II.A DEX!

Víťazné práce si môžete pozrieť vo virtuálnej galérii Zeleného sveta https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/galeria-2022

za odbor Propagačné výtvarníctvo sme do súťaže poslali aj práce Dárie Bernátovej z I.A, Doroty Roháčkovej, Kataríny Šeirmanovej a Zuzany Špigeľovej z III.B.

Mgr. Alena Daňková