Sweetcup 2022 livestreaming

06.10.2022

Dňa 6. 10. 2022 sa žiaci našej školy pod vedením p. uč. Schlesingera zúčastnili súťaže Sweetcup 2022. Túto celodennú súťaž organizuje Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove a tento rok išlo už o 19. ročník. Súťaž je rozdelená do viacerých kategórií, a to cukrár, kuchár, obchodný pracovník, barista a slávnostné tabule. Naši žiaci zabezpečovali online prenos z celej súťaže a vyhodnotenia, fotoreport a v vytvorili aj samostatnú reportáž. Veľká vďaka patrí najmä žiakom, ktorý sa zhostili tejto úlohy viac ako profesionálne a výsledok ocenili všetci zúčastnení ako aj organizátori. Tešíme sa, že naši žiaci mohli byť súčasťou tejto veľkolepej kulinárskej akcie a mali možnosť si reálne v praxi vyskúšať prácu pri točení a livestreamingu. Žiaci, ktorý sa zúčastnili - Victoria Plesslová, Zuzana Chomová, Terézia Čekanová, Samuel Novotný, Dominik Kafka. Ďakujeme!