Účelové cvičenie

12.10.2022

Þ ZDRAVOTNÁ PRÍPRAVA

Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Učiteľka SZŠ + 6 študentov zdravotníckeho odboru

  • inštruktáž prvej pomoci
  • postup pri poraneniach a úrazoch
  • ukážky poskytnutia prvej pomoci študentov SZŠ
  • nácvik poskytnutia prvej pomoci a postupe pri úrazoch - študenti ŠUP


Þ CIVILNÁ OCHRANA - RIEŠENIE MIMORIADNÝCH UDALOSTÍ

Dobrovoľný hasičský zbor Petrovany

Príslušníci DHZ Petrovany (3 osoby)

  • inštruktáž postupu pri hasení požiaru
  • inštruktáž obsahu hasičského auta
  • inštruktáž postupu pri ohlásení bomby v budove