V mojej hlave

29.09.2022

Reportáž z podujatia: 


Zdokumentovanie podujatie:

Dňa 29.09.2022 sme boli pozvaní zdokumentovať podujatie - V mojej hlave.

 Ďakujeme našim žiakom za bravúrne zhostenie sa úlohy.