Školské kolo súťaže - Najportrét

08.03.2020

Kritéria súťaže sú:

  • formát súťažnej fotografie min. A3 max. A2,
  • portrét osoby akéhokoľvek veku a farby pleti,
  • autor ku fotografii pripojí krátky opis, o akú situáciu a osobu sa na fotografii jedná (max. v rozsahu ½ strany písaného textu formátu A4 , veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5).
  • termín odovzdania práce: 01.03.2020
  • miesto odovzdania práce: Kabinet č.14