Vyhodnotenie prác na tému COFFEE TEJBL

18.05.2023

Dňa 22.3.2023 sa na našej škole konala prednáška konateľa firmy SKLO-KALI pána Mareka Kaliňáka, kde nás oboznámil s vlastnosťami skla, možnosťami jeho spracovania a spájania. Zároveň načrtol formu spolupráce zadaním - Návrh dizajnu príručného stolíka zo skla hr. 8 mm s pracovným názvom "COFFEE TEJBL". Nové poznatky spracovali študenti II.B a III.A odboru Dizajn interiéru a vytvorili návrhy vo forme modelov a technických výkresov, ktoré si pán Kaliňák dôkladne naštudoval a vyhodnotil takto:

Vyhodnotenie prác na tému COFFEE TEJBL.

Pri vyhodnocovaní sme sa zamerali nielen na dizajn a tvar produktu, ale aj na jeho funkčnosť a prevedenie jednotlivých detailov, či už pri tvorbe výkresovej dokumentácie alebo aj samotného modelu.

Oceňujem snahu vybraných študentov, ktorí dali dôraz na presné zhotovenie modelu a čisté prevedenie tvarov a detaily spojov.

Ako sme sa aj pri našom stretnutí bavili, pri dizajnovej tvorbe nesieme zabúdať na funkčnosť a kvalitu daného produktu. Jedine pri kombinácii týchto faktorov je predpoklad, že daný produkt môže na trhu zaujať.

Po dôkladom prejdení všetkých prác sme vybrali do finále tri najlepšie práce, ktoré z nášho pohľadu najlepšie spĺňajú zadanie.

Absolútny víťaz - 3A - 04 - Nina Chovanová, III.A, DIN
Druhé miesto - 3A - 09 - Barbora Pčolinská, III.A, DIN
Tretie miesto - 2A 20230416_102818 - Petra Kostelníková, II.B, DIN

S pozdravom

Marek Kaliňak


S autorkou víťazného návrhu bude spolupráca pokračovať vo forme konzultácií, návrhom prezentačného plagátu, návštevou firmy a samotnou realizáciou stolíka v réžii firmy SKLO-KALI.

Za účasť študentom ďakujeme a blahoželáme víťazom.

Ing. arch. Silvia Šillová