Vyhodnotenie SÚŤAŽE - NOVOROČENKA 2022

17.12.2021

Do výtvarnej školskej súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu a PF-ku nám prišlo množstvo zaujímavých prác. Porota vybrala v každej kategórii 3 najlepšie práce a taktiež určila ďalšie 3 práce, ktoré získavajú čestné uznanie. Zo všetkých predložených prác boli špeciálne vybraní ešte dvaja autori, ktorí si získali sympatie poroty a sú ocenení špeciálnym uznaním.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a blahoželáme víťazom a oceneným.

Súťaž PF 2022

1. miesto Matúš Vyšňovský, II.B RET

2. miesto Norbert Hlubeň, III.B GRD

3. miesto Ján Sabolík, III.B PRG


Čestné uznanie

Alžbeta Kušniriková, II.B RET

Michal Bokšanský, III.B GRD

Terézia Čekanová, II.B RET


Špeciálne uznanie

Pavla Jenčková, IV.A PRO

František Teodor Tarnovský, III.B GRD