VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 – PREŠOVSKÝ KRAJ 2022

10.06.2022

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 - PREŠOVSKÝ KRAJ 2022

ocenilo nadanie neprofesionálnych výtvarníkov nášho kraja a my s obrovskou radosťou konštatujeme, že dve naše žiačky:

Melany Pribulová s dielom Misanthropy (kategória - kresba a grafika) a

Nina Tamaškovičová s dielom Myšlienkový skicár (kategória experiment)

skončili na prvom mieste a postupujú do celoslovenského kola.