Wor-SK-hop - priateľský workshop ŠUPiek nášho kraja „8čkári - návrat k filmu“ 

28.04.2023

Z 10-ROČIA TRVAJÚCEJ KONKURENCIE K VZÁJOMNÉMU RASTU

Prečo západný svet "funguje" a my v mnohých oblastiach "stagnujeme"? Ako pedagóg, ktorý pôsobil v Nemecku som sa pokúsila na otázku odpoveď nasledovným: 

"Ako spoločnosť sme tlačení do neustálych konkurenčných bojov. V školstve cítime tento tlak rovnako, ak nie ešte viac intenzívne vo forme "boja o žiaka", boja o to, ktorá škola rovnakého zamerania bude úspešnejšou, vyhľadávanejšou alebo lepšou vo svojom kraji.

V Prešovskom kraji pôsobíme až 3 Školy umeleckého priemyslu a každá by sme chceli "len prežiť a odovzdávať dar vzdelania"...

Čo ak sa Boj pozrieme z iného uhla? Čo ak bojovať nik nechce, ale každý z nás len chce vychovávať mladú generáciu najlepšie ako vie... Čo aj vieme "bojovú energiu" využiť k vzájomnému sa posúvaniu, obohacovaniu, rastu, či spoločnému dielu ?

Takto vznikla idea vytvoriť priateľský Wor-SK-hop, ktorý bol určený pre tri pracovné tímy (zložené z najlepšieho pedagóga za školu a 4 žiakov najlepších zo svojho odboru) z každej z našich ŠUPiek, worshop ako prvá lastovička vzájomnej spolupráce a vzájomného rastu...

Workshop viedol Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.,ktorý dohliadal na vytvorenie cieľového výstupu a to spoločného filmového dielka v tiaži doby digitálnej. 

Organizátor:
Útvar osvetovej činnosti - Divadlo Jonáša Záborského v Prešove v spolupráci so ŠUP Prešov, podujatie finančne podporilo
Národné osvetové centrum

27. 4. - 28. 4. 2023 v čase od 9:30 - 15:00

Na pôde Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov

Ďakujeme všetkým zúčastneným

...........................................................

Linda Pločicová

riaditeľka školy