Workshop „Mladí zo 49.rovnobežky“, filmová časť

29.11.2022

V dňoch 28. a 29. 11. 2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila filmová časť workshopu "Mladí zo 49. rovnobežky", ktorý je súčasťou programu európsky rok mládeže 2023. Pod vedením troch skúsených lektorov mali žiaci možnosť vyskúšať si klasickú, analógovú prácu s kamerou a filmovým materiálom. Dvojdňový workshop bol určený pre dve tvorivé skupiny po 5 žiakov, ktoré si vymysleli vlastný scenár a natočili krátky videoklip na 8 mm film, ktorý si sami strihali do finálnej podoby. Pre žiakov bolo veľkým prínosom, že si vyskúšali, akým spôsobom s filmovým materiálom pracovali generácie pred nami a zároveň to pre nich bola skvelá inšpirácia k presahom do analógových techník pri filmovej a umeleckej tvorbe. Ďakujeme žiakom, ktorí s nadšením tento workshop absolvovali. Veľké ĎAKUJEME patrí aj lektorom Marke Staviarskej, Ladislavovi Kiššovi a Jánovi Sokolovi, ktorí mentorovali celý tento krásny kus spoznávania filmovej tvorby. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.    


Workshop bol súčasťou projektu "Mladí zo 49. rovnobežky", v rámci programu Európsky rok mládeže 2022 s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja.
Organizátorom bol Útvar osvetovej činnosti Divadla Jonáša Záborského v Prešove v spolupráci so ŠUP Prešov.
lektori:
Mgr. art. Mária Staviarska
Jan Sokol
Ladislav Kiss